Matka Boska Informatyczna

Patronka wszystkich informatyków oraz branży IT

Za wszystkich twórców otwartego oprogramowania (ang: OPEN SOURCE) aby nie porzucali swoich projektów i naprawiali błędy zgłaszane przez innych.

Liczba zawierzeń dziś: 0