Matka Boska Informatyczna

Patronka wszystkich informatyków oraz branży IT

Za portal stack-overflow, a wszczególności osoby, które aktywnie udzielają odpowiedzi na pytania, aby nadal to robiły, dostarczając innym często gotowych rozwiązań problemów. Serdeczne bóg zapłać.

Liczba zawierzeń dziś: 0