Matka Boska Informatyczna

Patronka wszystkich informatyków oraz branży IT

Za pomyślne funkcjonowanie aplikacji bez testów, aby czas zaoszczędzony na ich pisaniu można było poświęcić modlitwie.

Liczba zawierzeń dziś: 0