Matka Boska Informatyczna

Patronka wszystkich informatyków oraz branży IT

Za naszych klientów aby wymagania mieli adekwatne do swoich budżetów, a szatanowi nie pozwolili przemawiać, gdy zespół w ciężkich chwilach nie potrafi sprostać terminom.

Liczba zawierzeń dziś: 0